Bijzondere accountantsverklaringen

Naast de verklaring bij de jaarrekening, kunt u van tijd tot tijd behoefte hebben aan een bijzondere accountantsverklaring. Diverse instanties en instellingen vragen om een accountantsverklaring. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een vergunning of subsidie of bij inlenen van personeel. Voor deze accountantsverklaringen kunt u veelal bij ons terecht.

Door onze ruime controle-ervaring als registeraccountants, kunt u voor bijzondere verklaringen gewoon bij ons terecht.